CLIMAT s.r.o.

                SK | CZ | EN
O SPOLEČNOSTI KONTAKT AKCE ODPAROVACÍ
CHLADIČE
SEELEY
INTERNATIONAL
AIREDALE ACTIONCLIMA REKUPERÁTORY
REGENERÁTORY

Doskové entalpické rekuperátory vzduchu

Rotačné rekuperátory Lautner

/ P -10 -500 WFW -VVX 15 /

Regeneračný výmeník tepla slúži na spätné získanie tepla obsiahnutého v znehodnotenom odvádzanom ohriatom vzduchu do vonkajšieho prostredia pri vetraní. Vonkajší, čerstvý vzduch je vedený polovicou telesa rotora regeneračného výmenníka, zatiaľ čo odvádzaný znehodnotený teplý vzduch je vedený druhou polovicou do vonkajšieho prostredia. Vzduchové kanáliky v telese rotora, cez ktoré prúdi privádzajúci a odvádzajúci vzduch sú na protiľahlých stranách, poloviciach telesa rotora, preto pri otáčajúcom sa rotore, teplo obsiahnuté v odvádzanom vzduchu sa odovzdáva, prestupuje do telesa, hmoty rotora, z ktorého prestupuje do chladného privádzaného vzduchu, ktorý ohrieva. Úspora energie sa môže dosiahnuť až 90 %.

Schéma uvádza typický príklad počas zimného obdobia:
+ 20 C - Teplota odvádzaného znehodnoteného vzduchu
(Exhaust air inlet)
+ 15 C - Teplota ohriateho privádzaného čerstvého vzduchu po prechode regeneračným výmeníkom
(Exhaust air outlet)
- 15 C - Teplota vonkajšieho vzduchu na vstupe do regeneračného výmeníka
(Supply air outlet)
- 10 C - Teplota odvádzaného znehodnoteného vzduchu po prechode regeneračným výmeníkom
(Supply air inlet)

Kompletný sortiment nájdete na www.lautner.eu. V prípade Vášho záujmu Vám podrobnejšie informácie a ceny poskytneme na požiadanie.

zpět na začátek | přidat mezi oblíbené | vytisknout stránku | napište nám