CLIMAT s.r.o.

                SK | CZ | EN
O SPOLEČNOSTI KONTAKT AKCE ODPAROVACÍ
CHLADIČE
SEELEY
INTERNATIONAL
AIREDALE ACTIONCLIMA REKUPERÁTORY
REGENERÁTORY

Základní informace Často kladené otázky

Často kladené otázky

Ako funguje odparovací chladič Breezair?

Využíva prírodný princíp chladenia prostredníctvom odparovania. Navlhčite si prst, podržte ho vo vzduchu a on sa ochladí: to je v dôsledku toho, že dochádza k odparovaniu: je to prírodný fenomén. V odparovacom chladiči, čerpadlo zabezpečuje cirkuláciu vody a jej prietok cez súbor chladiacich panelov, cez ktoré je pretláčaný vzduch pomocou motorom poháňaného ventilátora. Teplý vonkajší vzduch prechádzajúci cez panely odparuje vodu v navlhčených paneloch vo veľmi vysokej miere. Toto ochladzuje vzduch, ktorý je potom vháňaný do vašej budovy.

O koľko môže Breezair odparovací chladič znížiť teplotu?

Toto závisí od teploty a vlhkosti vonkajšieho vzduchu (teploty okolia). Pozrite si tabuľku teplôt nižšie a dostanete odpoveď. Napríklad, pri teplote 25°C a relatívnej vlhkosti 50%, vzduch vychádzajúci z Breezair odparovacieho chladiča bude mať 20°C, t.j. zníženie o 5°C. Alebo pri teplote 35°C a relatívnej vlhkosti 30%, vzduch vychádzajúci z chladiča bude mať 25°C, t.j. zníženie o 10°C.

Koľko vody Breezair spotrebuje?

Množstvo použitej vody je priamo úmerné k objemu dodávaného chladenia - viac použitej vody, dodáva vyššie chladenie. Spotreba vody je taktiež ovplyvňovaná vlhkosťou dňa - vyššia vlhkosť, menej použitej vody. Taktiež to závisí od nastavenia zariadenia - prevádzka pri vysokej rýchlosti použije viac vody. A nakoniec to závisí od nastavenia „výtoku“. Ako príručku, môžeme odporučiť, že pri nastavení min. výtoku a nastavení na vysokú rýchlosť a pri relatívnej vlhkosti (RH) 30%, spotreba vody je okolo 7 litrov/hodinu pri prietoku vzduchu 1000m3/h. Pri relatívnej vlhkosti 50%, miera je okolo 5 litrov/hodinu pri prietoku vzduchu 1000m3/h.

Prečisťuje vzduch?

Áno, prečisťuje. Horúci, prašný vzduch z vonku je čistený jeho priechodom cez navlhčené chladiace panely, na ktorých sa vzdušné smietka zachytia a mnohé menšie nečistoty ako peľ a rôzne výpary sú taktiež zredukované.

Prečo musia ostať dvere a okná otvorené?

Pretože vháňaný vzduch zachytáva teplo a vlhkosť a nečistoty z vnútra budovy a preto musí byť vytlačený von. Odparovacia klimatizácia necirkuluje vnútorný vzduch, a ak uzatvoríte budovu, efektivita zariadenia bude výrazné znížená a vytvoria sa veľmi nepohodlné podmienky.

Zvyšuje úprava vzduchu odparovaním vlhkosť?

Vo väčšine prípadoch, to zľahka nastane. Ale pamätajte, že klesne taktiež teplota. Práve je to kombinácia teploty a vlhkosti, ktorá vytvára komfort pre človeka, a odparovacie chladiče sa používajú tak široko okolo sveta, pretože dokážu vytvoriť komfortné podmienky. Napríklad, 80% vlhkosť a 30°C teplota sú veľmi nekomfortné, ale 80% vlhkosť a 16°C je celkom príjemné. Navyše, komfort sa taktiež zlepšuje zvýšením rýchlosti vzduchu v horúcich podmienkach a odparovacie chladiče vytvárajú dostatočný pohyb vzduchu na tiež minimalizáciu efektov vlhka.

Aká je odporúčaná maximálna vlhkosť?

Na dosiahnutie dobrých výsledkov, odporúčame, že vonkajšia vlhkosť by nemala presiahnuť okolo 60% v najhorúcejšej časti dňa. A nezabúdajte, že vlhkosť je najnižšia, keď teplota je najvyššia počas normálneho 24 hodinového cyklu, a vaša vlhkosť môže byť oveľa nižšia než si myslíte, keď teplota je extrémna. Toto sú podmienky kedy dosiahnete maximálne chladenie a kedy odparovacie chladiče budú fungovať najlepšie.

Spotrebujú odparovacie chladiče Breezair veľa energie?

Budete prekvapený ako málo energie spotrebuje - oveľa menej než klasické klimatizácie. Prevádzkové náklady môžu byť o 80% nižšie než u klasických typov.

Bolo mi povedané, že odparovacie chladiče sú dobré pre moje telo.

Odparovacie chladiče sú vynikajúce pre zdravie. Zabezpečujú základnú vlhkosť, ktorú ľudské telo potrebuje; odstraňujú nezdravé nečistoty z vášho prostredia; dodávajú 100% čerstvý, filtrovaný vzduch do vašej budovy, ktorý nie je nikdy recirkulovaný; odstraňujú statickú elektrinu; majú overenú úspešnosť v znižovaní efektov chorôb ako astma. V skutočnosti, odparovacie chladenie je oveľa zdravšie než klasická klimatizácia.

Je Breezair jednoduchý na údržbu?

Áno, pretože to sú jednoduché zariadenia. Tie s pohonom klinovým remeňom potrebujú skontrolovať a nastaviť systém pohonu raz za rok. Okrem toho potrebujete kontrolovať a čistiť chladiace panely priebežne, v závislosti na znečistenia okolia - najmenej však každých 6 mesiacov. V čistých lokalitách postačuje raz za rok. Čisté chladiace panely predstavujú najvyšší chladiaci výkon a to je to čo chcete. Skontrolujte nádobu s vodou (zásobník) raz za rok a vyčistite ju ak je to potrebné. Postupujte podľa príručky pre používateľa.

Čo je „výtok“?

Zariadenia Breezair majú funkciu „výtok“ (niektoré automatický, niektoré manuálny), ktorá umožňuje malému množstvu vody vytiecť do odpadu, za účelom zníženia koncentrácie soli v zbernej nádobe. Toto predlžuje životnosť zariadenia a chladiacich panelov a redukujú potrebu údržby.

Ako môžem rozhodnúť, ktorý model mám použiť?

Obchodný zástupca je vyškolený na to, aby s Vami vybral správny model a kvalitu odparovacích chladičov na Váš projekt. Často sa stane, že sú potrebné viaceré modely zariadenia. Výpočty môžu byť vykonané na základe zdrojov tepla vo vašej budove, alebo na základe požadovaných výmen vzduchu za hodinu pre vašu lokalitu. Výpočet je založený na tradičnej vzduchotechnickej praxi a je úplne transparentný pre kohokoľvek, kto požaduje viac informácií.

Čo máte na mysli s Bodovým Chladením?

Často sú vo veľkých priemyselných budovách miesta kde je teplo koncentrované z rôznych dôvodov. Nepotrebujete v tomto prípade klimatizovať celú budovu, potrebujete iba aby tieto miesta boli komfortnejšie. Mohlo by to byť pracovisko pri peci, alebo časť farbiaceho procesu, alebo koncentrácia ľudí, alebo skupina vstrekovacích zváracích zariadení. Bodové Chladenie od Breezair dokáže dramaticky vylepšiť podmienky na týchto miestach a zvýšiť tak produktivitu a stojí Vás to oveľa menej ako inštalácia klasickej klimatizácie.


Kompletný sortiment nájdete na www.seeleyinternational.com. V prípade Vášho záujmu Vám podrobnejšie informácie a ceny poskytneme na požiadanie.

zpět na začátek | přidat mezi oblíbené | vytisknout stránku | napište nám