CLIMAT s.r.o.

                SK | CZ | EN
O SPOLOČNOSTI KONTAKT AKCIE ODPAROVACIE
CHLADIČE
SEELEY
INTERNATIONAL
AIREDALE ACTIONCLIMA REKUPERÁTORY
REGENERÁTORY

Základné informácie Často kladené otázky

Chladenie odparovaním

  •  Prirodzený spôsob chladenia vzduchu
  •  Jednoduché pretlakové vetranie chladným vzduchom
  •  Stály prívod čerstvého upraveného vzduchu
  •  Ekologické – bez použitia freónov
  •  Šetrné k životnému prostrediu
  •  Prospešné zdraviu – optimálna teplota a vlhkosť pre ľudský organizmus
  •  Účinné chladenie
  •  Úspora elektrickej energie
  •  Nízke investičné náklady
  •  Nízke prevádzkové náklady

Chladenie odparovaním využíva s úspechom prirodzený jav chladenia pri odparovaní vody. Chladiace zariadenie nasáva vonkajší vzduch ventilátorom cez panely, ktoré sú z pórovitého materiálu (tvrdená celulóza). Tento pórovitý materiál je vlhčený pitnou vodou, ktorá je privádzaná do jednotky potrubným rozvodom. Potrebné množstvo vody je regulované plavákom v zbernej vaničke. Voda je rovnomerne rozvádzaná na pórovité panely čerpadlom, ktoré je súčasťou chladiaceho zariadenia. Prúdením vzduchu dochádza k odparovaniu vody, čo má za následok znižovanie teploty nasávaného vzduchu, ako aj zvýšenie jeho vlkosti. Takto upravený vzduch je privádzaný ventilátorom cez vzduchotechnické potrubie a výfukový difúzor, alebo výustky do priestoru, ktorý chceme chladiť. Chladiace zariadenia sa vyrábajú aj ako prenosné zariadenia, ktoré sa potom umiestňujú priamo podľa potreby do priestoru, kde je požiadavka na chladenie. V súčasnosti pri prudkom zdokonaľovaní sa technológii, priemyselné výrobky sú na špičkovej úrovni Chladenie odparovanim potvrdzuje tento trend. Chladenie pomocou tejto špičkovej technológie má nevyhnutne za následok riadenie teploty a vlhkosti počas celého roka. Odparovacie chladenie je žiadané a oceňované v priemysle, v poľnohospodárstve pri chovateľstve a pestovateľstve a v ostatných odvetviach, kde je požiadavka aj na určitý stupeň vlhkosti. Tento systém je úplne ekologický bez použitia akýchkoľvek plynov pre chladenie. Spotreba elektrickej energie je minimálna v porovnaní s tradičnými kompresorovými systémami. Jedinou požiadavkou je dodávka pitnej vody pre jeho činnosť.

Jednoduchá schéma, ktorá vysvetľuje princíp činnosti s využitím teoretických príkladov:

Odparovacie chladiče znižujú teplotu, ktorú pociťujeme (citeľné teplo) a zvyšujú úroveň tepla, ktoré nepociťujeme (latentné teplo). Ako vidíte citeľné teplo je znížené na polovičnú hodnotu v porovnaní s jeho východiskovou hodnotou tepla, čo má za následok tepelnú pohodu.

Určité množstvo vzduchu 36°C a 30% RV (relatívnej vlhkosti) prúdi nízkou rýchlosťou cez panely s pridaním pitnej vody. Upravený filtrovaný vzduch má zníženú teplotu na 26°C a relatívna vlhkosť sa zvýšila na 70%. Takto upravený vzduch je privádzaný do priestoru, ktorý chceme klimatizovať.

návrat na začiatok | pridať medzi obľúbené | vytlačiť stránku | napíšte nám